TÖRTÉNETÜNK

A Magyar Pünkösdi Egyház (MPE) történelmi gyökerei a Bibliában részletezett pünkösdi eseményekhez kapcsolódnak. Szervezett pünkösdi és karizmatikus mozgalmak vallják szerte a világon, hogy a Szent Szellem jelenléte ma is a Bibliában leírt módon tapasztalható meg.

 

Az egyháztörténelem során mindvégig nyomon követhetők azok a karizmatikus megnyilatkozások, amelyek a XX. század elején induló klasszikus pünkösdi mozgalmat is jellemzik. A magyar egyháztörténelem kiemelkedő személyiségeinél, mint Árpádházi Szent Margit, Kapisztrán János szintén feljegyeztek olyan lelki ajándékok működését, amelyek rokon vonásokat viselnek a pünkösdi mozgalomra jellemző kísérő jelekkel (beteggyógyítás ajándéka, nyelveken való imádkozás).

A századfordulón – az Amerikai Egyesült Államokban – induló pünkösdi karizmatikus mozgalomhoz ma már világviszonylatban több száz millió ember tartozik. Isten minden hozzá közeledőhöz odafordul és betölti szükségeit: megbocsátja bűneit, meggyógyítja életét – testét, lelkét, szellemét.

 

Hazánkba az 1920-as években jutott el a pünkösdi tanítás és az Isten Igéjére szomjas szívekben elfogadásra talált. Magyarországon 1921-től jöttek létre pünkösdi gyülekezetek, és hamarosan megteltek boldog, hálás emberekkel. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium már 1924 elején foglalkozott a magyarországi pünkösdiekkel: véleményt kért a hitfelekezetről a Református Egyház vezetőitől. A véleményt Nagy István református missziói előadó készítette, melyben többek között ez áll: „Társadalmi vagy állami rendet érintő vonatkozásban teljesen veszélytelenek. Az igehirdetés engedélye megadható a pünkösdieknek. Hívja fel őket az Államkormány szervezkedésre és elismertetésük kérésére.” Hamarosan – 1928. február – meg is történt az országban akkor több helyen is működő pünkösdi gyülekezetek egyházi szervezetbe történő tömörülése. Az abban az időben létrehozott egyházi szervezet az MPE jogelődje volt. Az MPE az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetségének tagegyháza.

 

Jelenleg országszerte mintegy 150 településen van pünkösdi gyülekezet. Az MPE lelkészeit főiskolai képzés után állítja szolgálatba, saját főiskolája 25 éve működik. Az egyház kiterjedt, államilag is elismert és méltatott szociális és rehabilitációs munkát végez, kulturális missziója is jelentős.

 

A feljegyzések szerint Békéscsabán, illetve Békés megyében az 1920-as években már voltak pünkösdi hívők. Az emberek elkeresztelték őket reszketősöknek. Sajnos a megyeszékhelyen a munka abbamaradt, objektív és szubjektív okok miatt. Majd az 1980-as évek végén Isten elhelyezte Békéscsabát Andelic János és felesége szívébe. Az a hely az, ahova menniük kell… és adott nekik útravalóul olyan biztatást, mely elégnek bizonyult eddig mindahhoz, amit maguk mögött tudnak és hitük szerint elég ahhoz is, ami még előttük áll: „Nagy kapu nyílott meg előtted és hasznos, az ellenség is sok”

 

A két ember hitben lépett és 1991. október 15-én hivatalosan is megalakult az MPE Teljes Evangéliumi Gyülekezete. A gyülekezetnek sokáig nem volt saját imaháza, ami sok nehézséggel és kellemetlenséggel járt. Az imaház dr.Wes Weekley amerikai misszionárius, az MPE gyülekezeteinek segítségével, és nem utolsó sorban a gyülekezet tagjainak áldozatos, sokszor emberfeletti munkája eredményeként 1995. szeptember 2-án került átadásra.

 

A gyülekezet megalakulásától kezdve céljának tekintette, hogy szolgáljon a szükségben lévők felé, hogy egy kinyújtott kar legyen, ha támaszra van szükség vagy ha segíteni, vigasztalni, bátorítani kell. A gyülekezet szervezésében rendszeres jelleggel működnek különféle csoportok, a foglalkozásokat képzett szakemberek irányítják. A környező gyülekezetek munkájában is lelkesen segít az ifjúsági csoport.

 

Mindannyiunk szíve Isten iránti hálával van megtelve, azért amit Ő tett személyes életünkben és gyülekezetünkben. Célunk kitartani Isten mellett és egymás mellett, hogy Isten akarata megvalósulhasson, a gyülekezet küldetését betölthesse. Hisszük, hogy mindenre van erőnk a Krisztus Jézusban, aki megerősít minket a jó cselekvésére.